Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Chemická injektáž

Chemické injektáží clony patří mezi přímé chemické metody sanace vlhkého zdiva a je možno jí použít pro provedení dodatečné izolace cihelného, smíšeného i kamenného zdiva. Provádíme injektáže beztlakové i tlakové.

Používáme materiály Dicosil 100 a Dicosil 110 - výrobce firma Bornit v SRN, případně Aquafin F - výrobce firma Schomburg v SRN.

Tato metoda je prováděna plně v souladu s ČSN P 73 0610 a směrnicí WTA 4 - 4 - 96 Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.

Ceny: cihelné zdivo - 2.500,- až 3.000,-, smíšené a kamenné zdivo - 2.800,- až 3.300,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů.

 

Sanační práce

» Podřezávání zdiva

» Zarážení nerezových desek

» Postupné vybourávání zdiva

» Chemická injektáž

» Vzduchoizolační systémy

» Sanační omítky

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.