Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Podřezávání zdiva řetězovou pilou

Podřezávání zdiva patří mezi přímé mechanické metody sanace vlhkého zdiva a je možno jí použít pro provedení dodatečné izolace cihelného zdiva s průběžnou ložnou maltovou spárou.

Tato metoda je prováděna plně v souladu s ČSN P 73 0610 a směrnicí WTA 4 - 7 - 02/D Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace.

Ceny: 1.700,- až 2.200,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů.

 

Sanační práce

» Podřezávání zdiva

» Zarážení nerezových desek

» Postupné vybourávání zdiva

» Chemická injektáž

» Vzduchoizolační systémy

» Sanační omítky

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.