Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Vzduchoizolační systémy

Vzduchoizolační systémy patří mezi přímé vzduchoizolační metody sanace vlhkého zdiva.

K sanaci sklepních prostorů, kde nelze z vnější strany provést odkopání zeminy a novou svislou izolaci, používáme profilovanou fólii Delta PT. Tento systém vytvoří pomocí nopů výšky 8 mm provětrávanou mezeru mezi vlhkým zdivem a lícem fólie, který je opatřen natavenou nosnou mřížkou pro omítání. Součástí systému je Delta PT profil zajišťující provětrání mezery u podlahy a stropu. Fólie vykazuje odolnost proti prohnití 25 let.

Dále provádíme obklady vnějších odvětrávaných soklů z betonových cihel systémem Novabrik.

 

Sanační práce

» Podřezávání zdiva

» Zarážení nerezových desek

» Postupné vybourávání zdiva

» Chemická injektáž

» Vzduchoizolační systémy

» Sanační omítky

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.