Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Zarážení nerezových desek

Zarážení nerezových desek patří mezi přímé mechanické metody sanace vlhkého zdiva a používá se pro provedení dodatečné izolace cihelného, kamenného i smíšeného zdiva, ale pouze s průběžnou ložnou maltovou spárou. Hlavními výhodami této metody je možnost provedení prací z venkovní strany objektu pod úroveň podlah (bez narušení provozu budovy) a garance na statiku objektu (nemůže dojít k sedání zdiva).

Nerezový plech vyrábí firma ThyssenKrupp Nirosta GmbH a jsou profilovány firmou Georg Baumann GmbH v SRN. Podélný ohyb desek, tzv. zámek, zlepšuje jejich tuhost při zarážení a zajišťuje kapilárně nepropustnou uzávěru proti vzlínající vlhkosti.

Tato metoda je prováděna plně v souladu s ČSN P 73 0610 a směrnicí WTA 4 - 7 - 02/D Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace.

Ceny: 2.800,- až 3.300,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů.

 

Sanační práce

» Podřezávání zdiva

» Zarážení nerezových desek

» Postupné vybourávání zdiva

» Chemická injektáž

» Vzduchoizolační systémy

» Sanační omítky

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.