Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Sanační omítky

Sanační omítkové systémy patří mezi nepřímé metody sanace vlhkého zdiva. Většinou se používají v kombinaci s přímými metodami sanace, které odstraní příčiny vlhkosti zdiva.

Princip funkce sanačních omítek spočívá ve velkém množství pórů, kterými odchází vlhkost ze zdiva ve formě vodních par a v kterých vykrystalizují soli, takže nedochází k destrukci omítky. Pokud není odstraněna příčína vlhkosti, tak destrukce omítky nastane až po úplném zaplnění pórů solemi, což trvá několikanásobně déle, než u obyčejné vápenocementové omítky.

Používáme sanační omítkové systémy BAUREX N a BAUREX WTA.

Mezi jednotlivými vrstvami jádrové omítky je nutno dodržet technologické přestávky cca 10 dnů.

Tyto sanační systémy jsou doplněny nátěry zamezujícími prostupu solí do omítky v době jejího zrání:

Pokud se provádí pouze sanační omítka nebo je dodatečná hydroizolace zdiva provedena až nad úrovní podlahy, tak je nutno provést osazení difúzní lišty DLD 70. Tato perforovaná lišta zajistí odvod vodních par ze styku podlahy a omítky, kde dochází k jejich nadměrné koncentraci.

Pro uchycení elektroinstalace se nepoužívá sádra, ale rychletuhnoucí cement.

Sanační omítky neobkládat, netapetovat, jako povrchové úpravy používat pouze paropropustné barvy!

 

Sanační práce

» Podřezávání zdiva

» Zarážení nerezových desek

» Postupné vybourávání zdiva

» Chemická injektáž

» Vzduchoizolační systémy

» Sanační omítky

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.