Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Postupné vybourávání zdiva

Postupné vybourávání zdiva patří mezi přímé mechanické metody sanace vlhkého zdiva a je možno jej použít pro provedení dodatečné izolace cihelného zdiva bez průběžné ložné spáry, nekompaktního, či vyzděného na MC, smíšeného a kamenného zdiva.

Tato metoda je prováděna plně v souladu s ČSN P 73 0610 a směrnicí WTA 4 - 7 - 02/D Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace.

Ceny: 3.000,- až 3.500,- Kč/m2 půdorysné plochy zdi. Ceny jsou bez DPH a zahrnují kompletní provedení prací včetně dodávky materiálu a veškerých režijních nákladů.

 

Sanační práce

» Podřezávání zdiva

» Zarážení nerezových desek

» Postupné vybourávání zdiva

» Chemická injektáž

» Vzduchoizolační systémy

» Sanační omítky

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.