Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Hydroizolace betonu

Sikkaton - B

SIKKATON- B je suchá maltová směs složená z portlandského cementu, křemenného písku a anorganických aktivačních chemikálií.

Originál prospektu (pdf)

Betonplast

Jednosložková objemově kompenzovaná prášková směs na bázi cementu, vybraných frakcí křemičitého plniva zrnitosti 0/0,5 mm a modifikujících přísad. Modifikující přísady zaručují vysokou přídržnost k podkladu, pevnost, odolnost proti mrazu, rozmrazovacím solím a výbornou zpracovatelnost.

Originál prospektu (pdf)

Sikkaton - E

Bíložlutá tekutina, která po zředění s vodou je pomocným stavebním materiálem se schopností rychle ztuhnout.

Originál prospektu (pdf)

Charakteristiky výrobků jsou převzaty z materiálů zastoupení výrobce firmy Realsan.

 

Prodej materiálů

» Sanační výrobky

» Vnitřní a fasádní barvy

» Injektážní výrobky

» Impregnační výrobky

» Hydroizolace betonu

» Stěrkové hydroizolace

» Fólie

» Geotextilie

» Přípravek na plísně

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.