Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Impregnační výrobky

Dicosil 305

Výrobek BORNIT-impregnační nátěr je vodouředitelný, bezrozpouštědlový fasádní impregnační prostředek. Tímto výrobkem mohou být hydrofobizovány minerální podklady, které mají dobrou nasákavost, jako jsou např. cihly, omítky, plynobeton.

Originál prospektu (pdf)

Diconoax 2000

Bezbarvý, obsahuje rozpouštědlo, nízko viskózní, může se natírat i stříkat. Je odolný alkáliím, na jeho účinky nemají vliv mikroorganismy. Dále odolný proti stárnutí (min. 5 let), při teplotách od –60°C do +200°C, nepůsobí na něj UV záření a ozón. Má vynikající snášenlivost s většinou podkladů (také na polární materiály).

Originál prospektu (pdf)

Charakteristiky výrobků jsou převzaty z materiálů zastoupení výrobce firmy Realsan.

 

Prodej materiálů

» Sanační výrobky

» Vnitřní a fasádní barvy

» Injektážní výrobky

» Impregnační výrobky

» Hydroizolace betonu

» Stěrkové hydroizolace

» Fólie

» Geotextilie

» Přípravek na plísně

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.