Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Stěrkové hydroizolace

1K Stěrková izolace

Výrobek BORNIT- stěrková izolace 1K je jednosložková, tixotropní asfaltová hydroizolační stěrka na bázi modifikované asfaltové emulze. Výrobek BORNIT- stěrková izolace 1K je plněný polystyrenem a je bez rozpouštědel. Je pružný, vodonepropustný a překrývá trhlinky v podkladu. Výrobek BORNIT- stěrková izolace 1K je odzkoušen podle aktuálně platné směrnice „Zkušební zásady k udělení stavebního osvědčení pro …asfaltové stěrky v tlustých vrstvách“.

Originál prospektu (pdf)

2K Stěrková izolace

Výrobek BORNIT - stěrková izolace 2K je pastovitá, pevná, dvousložková, vlákny armovaná hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu, která se nanáší v tlustých vrstvách. Sestává se z asfaltové emulze a reakčního prášku. Smícháním s emulzí vznikne rychle zasychající , pevná, ale přesto pružná hydroizolační vrstva. Protože neobsahuje rozpouštědla je tato hmota dvousložkového systému ekologickým výrobkem. Protože je tato stěrka tixotropní, může být nanášena v tloušťkách až do 7mm v jednom pracovním kroku (v jedné vrstvě). Vlivem rychlé chemické reakce komponentů zaručuje systém jistotu při práci, protože již v krátké době je dosaženo odolnosti proti dešti. Nanesená vrstva je odolná vodnímu tlaku, překrývá trhlinky v podkladu a je odolná všem běžným agresivním látkám, které na ni působí.

Originál prospektu (pdf)

Třírohá páska 5 x 5

BORNIT-trojhranný těsnící pás je natavitelný a vysoce pružný pás z asfaltu modifikovaného elastomerem, určený ke spolehlivému a jednoduchému utěsnění spár a styku vodorovné a svislé izolace v pozemním stavitelství i inženýrském stavitelství.

Originál prospektu (pdf)

Dichtungsschlämme

Výrobek BORNIT - silikátová hydroizolace je hydraulicky reagující prášková hmota s krystalizujícími účinky, schopná zaplňovat a utěsňovat kapiláry. Používá se k hydroizolacím proti zemní vlhkosti, netlakové vodě a tlakové vodě do 5m vodního sloupce. Hydroizolační povlaky se vyznačují vysokou pevností a odolností proti chemickým a mechanickým vlivům. Výrobek BORNIT - silikátová hydroizolace neobsahuje sodu (uhličitan sodný) a chloridy.

Originál prospektu (pdf)

Elastikschlämme

Výrobek BORNIT-silikátová pružná izolace vytváří vodotěsnou , pružnou a obrusu odolnou vrstvu, s dobrou přídržností k mnoha obvyklým stavebním podkladům. Po odpaření vody je vrstva z výrobku BORNIT-silikátová pružná izolace stálá v mrazech, odolná proti vlivu posypových solí, mechanických účinků, změnám teploty a vodonepropustná. Na základě vysoké pružnosti překryje s jistotou vlasové trhlinky a trhlinky vzniklé smrštěním podkladu a to při 3mm tloušťce vrstvy do 0,2mm šíře a při 4mm tloušťce vrstvy do 0,6mm šíře.

Originál prospektu (pdf)

Těsnicí bandáž

BORNIT-flexibilní páska k těsnění spár je pružná páska pro přemostění kritických míst. Je to polyesterová tkanina kašírovaná ve střední části kaučukem.

Originál technického listu (doc)

Charakteristiky výrobků jsou převzaty z materiálů zastoupení výrobce firmy Realsan.

 

Prodej materiálů

» Sanační výrobky

» Vnitřní a fasádní barvy

» Injektážní výrobky

» Impregnační výrobky

» Hydroizolace betonu

» Stěrkové hydroizolace

» Fólie

» Geotextilie

» Přípravek na plísně

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.