Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Fóliové hydroizolace

Provádíme vodorovné a svislé hydroizolace spodních staveb z PE fólií (Penefol) a PVC fólií (Fatrafol). Podklad pro provádění těchto prací musí být čistý, rovný bez ostrých hran a výčnělků.

Fóliové hydroizolace jsou chráněny geotextilií, případně nopovou fólií či deskami z extrudovaného polystyrenu (svislé vnější izolace podsklepených objektů).

Izolace provádí vyškolení pracovníci, kteří jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k montáži hydroizolačních fólií od firmy Fatra.

Práce jsou prováděny plně v souladu s ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb.

 

Hydroizolace

» Fóliové hydroizolace

» Stěrkové hydroizolace

» Krystalické hydroizolace

Stavební práce

» Ostatní stavební práce

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.