Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Krystalické hydroizolace

Provádíme nátěry betonových konstrukcí z materiálu Sikkaton-B. Formou prorůstání a krystalizace materiálu do betonu vznikají vodou nerozpustné krystaly, které trvale chrání konstrukci před působením vody. Materiál proroste betonem do hloubky 6 cm a vytvoří tak s konstrukcí kompaktní celek. Podklad musí být čistý, bez volných částic, mastnot atd.. Případné trhliny se vyspraví směsí Betonplast a případné bodové průsaky vody se utěsní ucpávkou ze směsi materiálů Sikkaton-E a Sikkaton-B. Proces krystalizace probíhá pouze za přítomnosti vody, proto je nutné povrch betonu min. 5 dní vlhčit. Po vyzrání Sikkatonu (21dní) lze povrch libovolně natírat či obkládat.

Práce jsou prováděny plně v souladu s ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb.

 

Hydroizolace

» Fóliové hydroizolace

» Stěrkové hydroizolace

» Krystalické hydroizolace

Stavební práce

» Ostatní stavební práce

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.