Sanace
vlhkého zdiva
»»

Hydroizolace
a stavební práce
»»

Prodej
sanačních materiálů
»»

Máte vlhké zdi?

V důsledku zvýšené vlhkosti zdiva se na jeho povrchu objevují vlhkostní mapy, výkvěty solí a plísně. V interiérech vzniká nepříjemný zápach a budovy mají větší tepelné ztráty. V takto postižených objektech vzniká funkční diskomfort.

Příčiny zvýšené vlhkosti zdiva

Řešení

Pro zjištění příčin vlhkosti staveb je nutno provést stavebně-technický průzkum na jehož základě navrhneme vhodné metody sanace vlhkého zdiva.

Spolu s Vámi najdeme vždy to nejlepší řešení s ohledem na místní podmínky, Vaše požadavky a finanční možnosti.

Vyžádejte si od nás bezplatné zpracování návrhu.

Kontakty

Ing. Karel Žáček - KZS

K Zastávce 68/9

503 41 Hradec Králové

***

Tel.: 495 539 082

Mobil: 603 483 664

Email: info@sanace-izolace.cz

***

Osvědčení

Sanace vlhkých staveb

Osvědčení o autorizaci

Montáž hydroizolačních fólií

Copyright © 2013 Karel Žáček
Všechna práva vyhrazena.